Home » Reportage
De slag bij Karbala

Asjoera: de tiende dag

Asjoera betekent letterlijk ‘de tiende dag’ en valt dan ook op de tiende dag van muharram, de eerste maand van de islamitische jaarkalender. Het is zowel voor soennitische als sjiitische moslims een feestdag, al heeft het voor beide groepen verschillende betekenissen.

Bevrijding uit Egypte

Volgens de islamitische geloofsleer heeft Mohammed deze dag ooit vastgesteld als een dag waarop er gevast moest worden. Later is dit veranderd in het vasten in de maand ramadan. Toch zijn er nog altijd moslims die (ook) op deze dag vasten.

Op Asjoera wordt overdag gevast in nagedachtenis van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte door de profeet Musa (Mozes). Hoewel het dus niet de eerste dag van het jaar is, is het wel gebruikelijk om deze dag de jaarbalans op te maken en uitgebreid feest te vieren met vrienden en familie. Ook is dit een dag waarop alle moslims een bad nemen, iets wat de laatste jaren is uitgegroeid tot een waterfestijn in sommige landen. Ook wordt op deze dag de Zakaat (een soort religieuze belasting) afgestaan, waarmee de minderbedeelden geholpen worden.

Herdenking slag bij Karbala

In Sjiitische landen heeft deze dag echter een veel sombere betekenis. Op deze dag wordt de tragische dood van Hoessein herdacht, de kleinzoon van Mohammed die omkwam tijdens de slag bij Karbala. Sjiieten geloven dat de Islam geleid moet worden door een afstammeling van Mohammed en zij zien in Hoessein een martelaar. Daarom rouwen sjiitische moslims over de hele wereld door elkaar voor te lezen, rouwliederen te zingen en aan zelfkastijding te doen.

Tijdens de Hadj is Asjoera ook een belangrijke dag. Op deze dag trekken zo’n 20 miljoen mensen naar de vlakte van Karbala om rouwrituelen uit te voeren.

Lees meer over islamitische feest- en gedenkdagen in dit dossier

Afbeelding:

Bronnen:

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Personen: 

Religie: 

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 januari een abonnement.

 Het komende nummer van Geschiedenis Magazine niet missen?

Je hebt nog 5 dagen om je aan te melden. Neem vóór donderdag 16:00 u. een abonnement.

Ontdek Geschiedenis Magazine!