Home » Inhoudelijke tags

Europese Unie

protesterende boeren 1989
Nieuws - 2 okt 2019

Het boerenprotest in Stroe op 22 juni 2022 domineerde het landelijke nieuws. Maar hoe zat het met vergelijkbare protesten zo'n dertig jaar eerder?

House of Commons
Nieuws - 2 sep 2019

Boris Johnson schort het Britse parlement op van 9 september tot 14 oktober. Dit is vaker in de geschiedenis gebeurd onder verdachte omstandigheden.

De Europese vlag.
Reportage - 16 mei 2019

23 mei is het weer zo ver: de Europese Parlementsverkiezingen! Dit jaar zijn de negende verkiezingen van het Europees Parlement. Dit dossier biedt een historische achtergrond bij het ontstaan van de Europese Unie. Hoe is de huidige Europese politiek tot stand gekomen?

Referendum in Nederland
Reportage - 21 mrt 2018

Op 21 maart 2018 kan er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen gestemd worden op verschillende partijen; burgers kunnen tegelijkertijd hun stem uitbrengen op het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) – de zogeheten ‘Sleepwet’. Wat zijn de ervaringen van Nederland met referenda?

House of European History. By Gor62 (Own work) [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons
Nieuws - 31 jul 2017

In Brussel staat het Museum voor Europese Geschiedenis, met objecten uit heel Europa. Het moet de kennis over de Europese eenwording vergroten.

Nieuws - 27 okt 2016

Isolationisme is het politieke bele

Europese Unie verdeeldheid
Nieuws - 18 okt 2016

Veel landen die ten tijde van de Koude Oorlog onderdeel uitmaakten van het Warschaupact behoren vandaag de dag tot de Europese Unie.

Nieuws - 6 apr 2016

In het gehele land kan de Nederlandse bevolking stemmen aangaande het associatieverdrag van Oekraïne met Europa. De grote vraag is of de opkomst hoog genoeg zal zijn voor een geldige volksr

Nieuws - 17 mrt 2016

Op 23 juni 2016 mogen de Britten zich uitspreken over het Britse EU-lidmaatschap. Het is niet uitgesloten dat de Britten de Unie de rug toekeren.

Nieuws - 8 jan 2016

Vanaf 1 januari tot 1 juli is het zover: Nederland is wederom voorzitter van de Raad van de Europese Unie en zal zich richten op innovatie en werkgelegenheid.

Nieuws - 31 aug 2015

Afgelopen zomer leek de stroom vluchtelingen naar Europa groter dan ooit. Dit wakkerde in Nederland de discussie over de verdeling van asielzoekers in Europa aan.

Geschiedenis broeikaseffect opwarming van de aarde
Nieuws - 4 aug 2015

In het afgelopen decennium kwam de opwarming van de aarde hoog op de politieke agenda te staan. Hoe zijn we bewust geworden van het broeikaseffect?

Pagina's

Abonneren op Europese Unie