Longreads

28 mei 2015

- Evoluties in de belichaming van mannelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw.

20 apr 2015

Het werk Carthago.

20 apr 2015

Iedereen die een beetje bekend is met de Tweede Wereldoorlog zal wel eens gehoord hebben van het begrip Entartete Kunst, ofwel ‘Ontaarde k

2 apr 2015

Wat waren de beweegredenen van Alexander de Grote om de wereld te veroveren?

26 mrt 2015

70 Years after the end of the Second World War, research into its history continues to blossom, grow and diversify, both in academia and the larger public arena.

18 mrt 2015

In 1906 werd in de Folkingestraat in Groningen een nieuw sjoelgebouw ingewijd, dat plaats bood aan ruim zeshonderd mensen. Tot 1942 leefden bijna drieduizend Joden in de stad Groningen. Na de sjoa keerden slechts 120 van hen terug. Toch werd ruim dertig jaar geleden de Folkingestraat-synagoge heropend.

13 feb 2015

Aan wie in Nederland een opleiding geschiedenis volgt wordt het al snel duidelijk gemaakt: tussen de werking van de geschiedenis en de werking van de

12 feb 2015

Anna Maria van Schurman werd in 1636 de eerste studente. Ruim twee eeuwen later werd Aletta Jacobs (1872) de tweede studente en na haar vele anderen.

17 sep 2014

Tolerantie tegenover pedofilie in de jaren zeventig en begin jaren tachtig in Nederland.

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws