Longreads

21 feb 2013

Over de oorsprong van de Zijderoute

 

“After the Han had sent its envoy to open up communications with the state of Daxia (Bactria), all the barbarians of the distant west craned their necks to the east and longed to catch a glimpse of China.”

 

21 feb 2013

Marketing, barbecueën, paraplu, überhaupt: heel gewone, Nederlandse woorden. Toch hebben we ze niet zelf verzonnen, maar geleend van andere talen. Het omgekeerde geldt ook: Engelse woorden als candy en to skate zouden van Nederlandse komaf zijn.

21 feb 2013

Over de Stede-stemmen en Dorpen van Constantijn Huygens

21 feb 2013

Diersoorten sterven uit. Sommige soorten verdwijnen door stukken steen uit de ruimte, andere door een vulkaanuitbarsting of een watersnoodramp zoals de Zondvloed. Uitsterven hoort nu eenmaal bij de evolutie, waarbij de minst succesvolle soorten worden vervangen door een betere update.

18 feb 2013

De eerste Amerikaanse kolonie New England werd gesticht door de Pilgrims. Voor zij in 1620 naar Amerika vertrokken, woonden zij lange tijd in Leiden.

18 feb 2013

Van Anton Mussert, oprichter en leider van de Nationaal-Socialistische Beweging (nsb), bestaat een opvallend mild beeld. Historici schilderen hem vaak af als een typische Nederlandse kleinburger: naïef, onhandig, zonder echte leiderscapaciteiten. Wie zijn karakter bestudeert tijdens zijn vroege jaren, als beginnend ingenieur, krijgt echter een andere indruk.

14 feb 2013

De oorlog is bijna drie generaties geleden. We bevinden ons op een breukvlak tussen geschiedenis en herinnering. ‘De laatste overlevenden van de holocaust en van de verdrijving van het Europese jodendom zullen spoedig zijn verstomd.’ Is dat de reden voor de stroom aan publicaties met memoires over die tijd?

Eva Moraal

13 feb 2013

Politieke strijd rond de oprichting van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen

12 feb 2013

De leiding van de SDAP zag grootschalige manifestaties als hét instrument om zich te laten gelden én om greep op de aanhang te krijgen.

11 feb 2013

Een kenmerk voor de moderne tijd is, althans in het Westen, het terugdringen van fysieke pijn. Verbeterde anesthesie maakte pijnloze chirurgie mogelijk. Op politiek niveau werden folteringen en lijfstraffen afgeschaft. Toch werd de beleving van pijn juist sterker. In de 19de eeuw kwam de opvatting op dat naarmate de mens beschaafder werd hij gevoeliger werd voor pijn. Pijn was overal.

7 feb 2013

Hij was beroemd in Amerika, maar ondergewaardeerd in zijn vaderland: de Nederlandse historicus Hendrik Willem van Loon (1882-1944).

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws