Longreads

8 nov 2012

Istanbul is een waar paradijs voor liefhebbers van archeologie, geschiedenis en kunst. Geen wonder daarom dat de stad komend jaar een van de drie Europese culturele hoofdsteden zal zijn (naast Essen en Pécs). Istanbul heeft niet alleen een rijke historie, waarvan ontelbare resten vandaag de dag nog getuigen.

5 nov 2012

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw was de atoomdreiging nog zo reëel dat de Nationale Verdedigingsraad van de DDR tot de bouw van een eigen bunker besloot. Bij Prenden, dertig kilometer ten noordoosten van Berlijn. Partijleider Honecker beschikte in de ruimten voor de twintig uitverkorenen van de DDR-top als enige over een eigen kamer.

31 okt 2012

Een revolutionaire Russische tsaar, Peter de Grote (1672-1725), ontdekte dat hij voor de modernisering van zijn land naar de Nederlanden moest.

26 okt 2012

Op 23 maart van het jaar 789 zag een document het licht dat de geschiedenis in is gegaan als de ‘Algemene aansporing’.

24 okt 2012

Over de grote middeleeuwse geleerde Albertus Magnus, leermeester van onder andere Thomas van Aquino, is niet bijster veel met zekerheid bekend.

12 okt 2012

In de geschiedschrijving komen ze er bekaaid af, de vrouwen uit het leger van Napoleon. Maar ze waren er wel degelijk en zelfs in groten getale. Officieel in een verzorgende functie, grepen ook zij in het heetst van de strijd naar de wapens.

Door Bas Lems

10 okt 2012

Op de dag van het Ontzet van Leiden op 3 oktober 1574 werd een dienst gehouden in de Pieterskerk. Die dienst wordt nog altijd gehouden.

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws