Longreads

8 okt 2012

Op 15 juni 1812 werd op de Nieuwmarkt in Amsterdam, onder grote belangstelling, de 37-jarige Hester Rebekka Nepping, haar 25-jarige dienstmeid Adriana van Rijswijk en haar 22-jarige minnaar Gerrit Verkerk door de guillotine om het leven gebracht. De twee vrouwen waren veroordeeld voor tweevoudige moord, Verkerk wegens medeplichtigheid.

8 okt 2012

Une nation est une âme, un principe spirituel.

7 okt 2012

Velen spreken met goede redenen van de Eerste Wereldoorlog als de ‘oercatastrofe’. De kaart van Europa werd als gevolg van de oorlog opnieuw getekend.

4 okt 2012

Op de eerste bladzijde (15403) van deze jaargang van Keesings Historisch Archief publiceerden wij een lijstje van negen Afrikaanse landen, die in 1960 onafhankelijk zouden worden, waarvan twee (Senegal en Soedan) in één federatieve staat (Mali) zouden samengaan.

4 okt 2012

Op 27 Juli om 2 uur n.m. (Nederlandse tijd) is het bestand in Korea ingegaan, nadat de leiders van de bestandsdelegaties - voor de V.N. generaal Harrison en voor de Noordelijken generaal Nam Il - om 2 uur 's morgens (Nederlandse tijd) in de "vredespagode" te Panmoendjon de documenten (18, voor elke partij 9) hadden ondertekend.

4 okt 2012

16 Oct. - De elf nazileiders, die door het Tribunaal te Neurenberg veroordeeld waren tot den dood door den strop, zijn in den nacht van 15 op 16 October in tegenwoordigheid van 33 personen (militaire autoriteiten der vier bezettende mogendheden, doktoren en vertegenwoordigers van de pers) geëxecuteerd.

4 okt 2012

Op 6 november 1958 werd in het kabinet van de minister van openbaar onderwijs Van Hemelrijck (thans minister voor Kongo), door vertegenwoordigers van de drie grote politieke partijen, het schoolpakt ondertekend. Onze Belgische redactie schreef hierover het volgende:

4 okt 2012

Sedert de oprichting van de Belgische Staat In 1830, heeft nooit in zijn geschiedenis een kwestie het Belgische volk zo scherp verdeeld als de Koningskwestie. Er is ook geen crisis geweest na de wereldoorlogen I en II, die zulk een groot gevaar heeft opgeleverd voor het voortbestaan van de Belgische eenheid en de monarchie.

4 okt 2012

Op 25 maart hebben de ministers van buitenlandse zaken van West-Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en Italië te Rome hun handtekening gezet onder twee verdragen, waarvan het ene door de voorstanders van Europese integratie en Europese eenheid in het algemeen geestdriftig is begroet, door sommige economen en ondernemers uit de deelnemende landen met optimisme, door andere

4 okt 2012

De opstand in Hongarije, waarvan wij op pag. 12816 een chronologisch overzicht gaven, is op zondag 4 november door troepen van de Sowjet-Unie met geweld onderdrukt.

4 okt 2012

Op 6 December - zeven jaar na de rede, waarin H.M. Koningin Wilhelmina voor radio-Londen de hoofdlijnen aangaf van de toekomstige structuur van het Koninkrijk 1) - begon de Tweede Kamer haar discussies over het wetsontwerp tot goedkeuring van de resultaten der Ronde tafelconferentie.

4 okt 2012

Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft op 7 jan. de gedetailleerde ramingen gepubliceerd inzake de hulpverlening, welke de Europese landen in het kader var het plan-Marshall zullen ontvangen. Deze voorstellen moeten echter nog door het Amerikaanse congres worden aanvaard.

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws