Longreads

15 jun 2012

De Glorieuze Revolutie wordt door historici beschouwd als een van de belangrijkste gebeurtenissen in de lange evolutie van het Parlement van Engeland. De macht van de koning werd zo beperkt dat hij zonder goedkeuring van het Parlement geen besluiten kon nemen. Dat was zeker vernieuwend.

Auteur: Yolande van der Deijl

15 jun 2012

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) voerde decennialang strijd voor een onafhankelijk Baskenland.

14 jun 2012

Catharina Anna Maria de Savornin Lohman behoort tot de meest opvallende feministes van de periode rond 1900. Zelf zag ze zich nauwelijks als feminist.

14 jun 2012

Na de Eerste Wereldoorlog was Turkije een verslagen en gedesillusioneerd land. Dit veranderde in de jaren twintig met de machtsovername van Atatürk.

13 jun 2012

Bijna alle politieke constellaties kennen centra waar de draden van besluitvorming en macht bijeen komen.

13 jun 2012

Aan de r.k. kerken is op 30 Mei in brochurevorm een bisschoppelijk mandement (herderlijk schrijven) verkrijgbaar gesteld, dat vele reacties heeft uitgelokt. Het mandement, dat tot titel draagt "De katholiek in het openbare leven van deze tijd`, heeft een omvang van 47 pag. druk en bestaat uit drie delen.

13 jun 2012

In de nacht van 14 op 15 Augustus jl. zijn twee nieuwe onafhankelijke staten geboren. Engeland droeg op die dag alle gezagsrechten In Brits-Indië over aan de regeringen van India (ook wel Voor-indische Unie of Hindoestan genoemd) en Pakistan.

9 jun 2012

Wanneer een historicus aan een jurist vraagt uiteen te zetten welke bijdrage zijn discipline heeft

7 jun 2012

Over Herakleitos’ stelling dat oorlog de vader van alle dingen is, valt te twisten.

7 jun 2012

Over seks wordt gemakkelijk lacherig en besmuikt gedaan. Dat komt omdat de ‘geslachtsdaad’ als primaire fysieke behoefte onontkoombaar is – iedereen heeft seksuele gevoelens en uit die ook – maar tegelijkertijd met tal van cultureel bepaalde, en daarom per cultuur verschillende, taboes is omgeven. Verschuivingen in opvattingen over seks kunnen daarom een belangrijke signaalfunctie hebben en een indicator zijn voor veel bredere maatschappelijke en culturele veranderingsprocessen.

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws