Longreads

Bommen op Rotterdam 14 mei 1940
20 apr 2012

Nederland hielp Duitse vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. Hitler toonde zijn dankbaarheid op 14 mei 1940 met het bombardement op Rotterdam.

20 apr 2012

Een van de topstukken uit de collectie van het Gemeentearchief Rotterdam is het ultimatum dat de Rotterdamse bevelhebber P.W. Scharroo en burgemeester P.J. Oud op 14 mei 1940 ontvingen van de commandant van de Duitse troepen R.K.F Schmidt.

Ruïnes in Jordanië
19 apr 2012

De geschiedenis van de Romeinen in het Midden-Oosten is erg onderbelicht. In Jordanië zijn er wat dat betreft de laatste tijd grote stappen gezet.

19 apr 2012

Ten geleide: hoe een groep Griekse eilanden richting gaf aan onze civilisatie gaf aan onze civilisatie

2 mrt 2012

Kouderecord uit 1942 houdt stand. Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat in ons land de laagste temperatuur sinds 1901 werd gemeten. Om precies te zijn op 27 januari 1942 gaf het kwik in Winterswijk -27,4 graden aan. We blikken terug op een winter van oorlog, overvolle trams en de strijd om te overleven.

Tekst: Jordi Bloem

25 jan 2012

Roosevelt ging in 1932 de crisis te lijf door een krachtig overheidsbeleid: de New Deal. Maar hoe effectief was de New Deal eigenlijk?

23 jan 2012

‘Hier sta ik, om het edele Spaanse volk te dienen!’ Met zijn van oudsher mystieke cultuur was Spanje dé bron waaraan het uitgeputte Europa zich zou kunnen laven. Met deze overtuiging vertrok schrijver en wetenschapper Johan Brouwer (1898-1943) naar Spanje toen de burgeroorlog uitbrak. Als pas uitgekomen katholiek sympathiseerde hij met de opstandelingen van Franco.

23 jan 2012

De Tweede Wereldoorlog was een grootschalig, wereldomspannend conflict met fronten in Europa, Azië, Afrika en Oceanië. Toch wordt zij in de meeste landen vanuit nationale ervaringen herdacht. Zoals in Nederland, waar ‘de oorlog’ min of meer gelijk lijkt te staan met ‘de bezetting’. Is dit nog in lijn met de wereld van vandaag?

17 jan 2012

Tweeduizend jaar geleden, in 9 n.Chr., onderging Rome een van de smadelijkste nederlagen uit haar geschiedenis. Bij een verrassingsaanval door de Germanen onder leiding van Hermann der Cherusker, beter bekend als Arminius, werden 18 000 soldaten onder aanvoering van de Romeinse gouverneur Varus bij het Teutoburgerwoud de pan in gehakt.

17 jan 2012

In maart van dit jaar wist de Koninklijke Bibliotheek (KB) op een Brusselse veiling een zeldzaam boek te verwerven: het enig bekende exemplaar van de Historie vanden groten coninc Alexander, uitgegeven door de Delftse drukker Christiaen Snellaert in 1491.

12 jan 2012

Gouverneur Kielstra van Suriname pakte tijdens de Tweede Wereldoorlog de zaken voortvarend aan. Om de rust in de kolonie te garanderen kondigde hij de staat van beleg af, pakte als preventieve maatregel honderden mensen op en zette ze voor de duur van de oorlog in een interneringskamp – zonder deugdelijk bewijsmateriaal.

4 jan 2012

Hoe kwam Hitler aan zijn ideeën? Wat las hij? En wat begreep hij ervan? Deze vragen liggen ten grondslag aan recente studies over Hitler. Leveren zij ook nieuwe inzichten op? Of moeten we ons neerleggen bij een conclusie die Harry Mulisch al in 1962 trok: ‘Hitler hoefde niet te lezen of te denken. Hij wist.’

Wim Berkelaar

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws