Longreads

26 jun 2012

Welke gevolgen de dood van Eva Perón voor Argentinië en in het bijzonder voor de Peronistische politiek zal hebben is moeilijk te voorspellen. Met name zijn waarnemers benieuwd naar de ontwikkeling in de vakbeweging (die zij volkomen controleerde en die via haar een grote politieke Invloed bezat) en naar de toekomstige verhouding tussen leger en vakbeweging.

26 jun 2012

Op 10 maart is in het Amsterdamse stadhuis het burgerlijke huwelijk voltrokken tussen de 28-jarige prinses Beatrix van Oranje-Nassau en de 39-jarige heer Claus von Amsberg. In de Westerkerk vond daarna de plechtige huwelijksinzegening plaats.

Gepubliceerd in 1966

26 jun 2012

Vier dagen lang (van 7-10 aug.) hebben Turkse vliegtuigen bombardementen op Cyprus uitgevoerd. Het gevaar, dat de NAVO-leden Griekenland en Turkije tot een treffen zouden komen; de mogelijkheid dat de Cyprus-kwestie tot een groot conflict zou uitgroeien (op 9 aug.

26 jun 2012

“Zielverkopers” die in Amsterdam armoedzaaiers, vreemdelingen en dronkelappen ronselden voor de VOC waren ver buiten de landsgrenzen berucht. Als de Compagnie weer een vloot liet vertrekken naar de Oost, stonden honderden mannen in de Oude Hoogstraat bij het VOC-kantoor in de rij voor een plekje aan boord. Zo ook Georg Naporra uit Oost-Pruisen.

26 jun 2012

De vroede (wijze) vaderen werden ze wel genoemd, de Amsterdamse stadsbestuurders van de 17de en 18de eeuw.

26 jun 2012

Het Oostelijk Havengebied is al een kwarteeuw geen havengebied meer. En dat het Open Havenfront (die vijver vóór het Centraal Station) en het Oosterdok ooit de grootste haven van de wereld vormden is bijna onvoorstelbaar. Anno 2001 lijkt de haven op het eerste gezicht helemaal verdwenen uit Amsterdam. Maar schijn bedriegt: ze is groter en imposanter dan ooit.

25 jun 2012

Napoleon Bonaparte en zijn echtgenote Marie Louise leken met veel enthousiasme onthaald te worden, op 9 oktober 1811 in Amsterdam. Maar hoeveel daarvan was gemeend en hoeveel afgedwongen? De situatie in Amsterdam was op dat moment verre van rooskleurig te noemen, te danken aan de door Napoleon uitgeroepen handelsblokkade tegen Engeland.

22 jun 2012

De nederlaag van het Duitse Keizerrijk in de Eerste Wereldoorlog verraste zijn burger

21 jun 2012

Wie de Dodekanesos bezoekt, komt terecht in een landschap waarin tientallen kastelen en bastions de horizon bepalen. Vrijwel al deze bouwwerken stammen uit een tijd dat Europa dreigde te worden overlopen door Turkse troepen. Tijdens de late Middeleeuwen bestormde het Ottomaanse leger de Balkan en boekte over land succes na succes.

20 jun 2012

In haar boek over voetbal in Brazilië stelt Janet Lever dat sport beschouwd kan worden als een institutie die bijdraagt aan samenhang en verbondenheid.

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws