Longreads

8 dec 2011

Ooit was Spitsbergen een gewild gebied voor walvisvaarders. Enkele eeuwen later zochten avonturiers en kolendelvers er hun heil. Tegenwoordig is Spitsbergen opnieuw in trek, nu als cultureel erfgoed in een natuurlijke omgeving van gletsjers en bergen.

Peter Sigmond

geschiedenis van de snackcultuur
1 dec 2011

Een kroket uit de muur trekken was al voor de Tweede Wereldoorlog gewoonte. Maar de consumptie van snacks en fast food nam echt een vlucht in de jaren 50.

1 dec 2011

De belegering van Felix Meritis. 'De Waarheid kapot, Felix op slot.’ Onder het roepen van deze leuze werd op 4 november 1956 het Amsterdamse hoofdkwartier van de CPN door opgewonden betogers belaagd en vernield. De volkswoede – een reactie op de inval van sovjettroepen in Hongarije eerder die ochtend – deed de Koude Oorlog even hevig woeden in het hart van de Amsterdamse binnenstad.

24 nov 2011

‘Heer aan tafel’. Met de opkomst van de hogere bourgeoisie ontstond omstreeks 1800 in de Franse hoofdstad een nieuw type eetgelegenheid: het restaurant. De gunstige omstandigheden in Parijs voor de verspreiding van deze dure, openbare eethuizen, bestonden niet in alle Europese steden. Hoe ging dit in Brussel?

Peter Scholliers

24 nov 2011

De geschiedenis kent vele voorbeelden van bewuste mythevorming. De Arthurlegendes en de Graalverhalen die in de  Anglo-Normandische cultuur van de 12de  eeuw opkwamen, lijken echter het product van een complexe, al oude culturele  traditie, die in een bepaalde politieke  omstandigheid een nieuwe impuls kreeg.

22 nov 2011

Een beladen proces. Het rampjaar 1672 trof niet alleen de republiek, maar ook de vooraanstaande regent Cornelis de Witt. In een proces werd hij beschuldigd van samenzwering en hoogverraad, waarna hij, samen met zijn broer Johan, werd gelyncht door prinsgezinde schutters en het grauw.

22 nov 2011

Tot eind jaren zeventig zongen Nederlandse popmuzikanten ‘die zichzelf serieus namen’ uitsluitend in het  Engels. Dit veranderde met de opkomst van groepen als  Doe Maar, maar muzikaal bleef men zich toch oriënteren op overzee. Voor Nederlandse artiesten van lichte  muziek en popmuziek zijn Amerika en Engeland de  gehele 20ste eeuw gidslanden geweest.

17 nov 2011

Irak, de Suezcrisis en het einde van de appeasement. Heeft de oorlog tegen Irak een historische pendant? Volgens menig politicus wel. Zo wordt Saddam Hoessein vaak met Hitler vergeleken: de les van 1938/1939 is dat een dictator niet met diplomatie of appeasement te stoppen is.

10 nov 2011

Het politieke bestel is – net zoals aan het eind van de 18de eeuw – in verval. De gevestigde politiek heeft grote moeite zich los te maken van 19de-eeuwse partijpolitieke denkpatronen. De zogenaamde nieuwe politiek van Pim Fortuyn biedt geen oplossing. Zij is in wezen een hernieuwde poging in het postideologische tijdperk de politiek nieuw leven in te blazen.

10 nov 2011

‘Athene uitleveren aan de Perzen? Dan liever de dood!’ Op 21 september 480 v.Chr. versloegen de Grieken onder leiding van de strateeg Themistocles een Perzische invasievloot van een enorme omvang. Deze slag bij Salamis kan met recht een keerpunt in de geschiedenis worden genoemd: hij behoedde Griekenland voor inlijving bij het Perzische rijk en luidde de gouden eeuw van Athene in.

3 nov 2011

De Industriële Revolutie staat altijd in de belangstelling van historici. Terecht. De Industriële Revolutie is een waterscheiding in de geschiedenis.

20 okt 2011

In de villa van de Romeinse keizer Hadrianus vond onlangs een onderzoek plaats naar een alledaags, maar wetenschappelijk onorthodox thema: het sanitair. Gedurende drie zomers brachten de auteurs van dit artikel de vele en diverse toiletten van het keizerlijk paleis in kaart en probeerden te achterhalen hoeveel privacy deze vertrekken kenden.

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws