1800-1900 | 19e eeuw

Nieuws - 28 mrt 2017

“Dit is mijn manier om structuur te geven aan het debat en anders zitten we hier om 3 uur ’s nachts nog. En dat willen we allemaal niet.”

Nieuws - 27 mrt 2017

Na de verkiezingen van maart 2017 is de formatie weer begonnen. Tijdens de formatieperiode formeert de formateur een coalitie van politieke partijen die samen willen én kunnen regeren.

Uitbreken van de Atjeh-oorlog
Nieuws - 26 mrt 2017

Op 26 maart 1873 brak de Atjehoorlog uit, nadat Atjeh niet was ingegaan op een door Nederland gestelde ultimatum.

Griekse oorlog
Nieuws - 25 mrt 2017

Na vier eeuwen van Ottomaanse overheersing komen de Grieken op 25 maart 1821 in opstand tegen het Ottomaanse Rijk.

Nieuws - 24 mrt 2017

Het zetelaantal van de Tweede Kamer is in de loop van de geschiedenis regelmatig aan veranderingen onderhevig geweest.

Nieuws - 23 mrt 2017

Emmy Noether is bekend vanwege haar grote bijdrage aan de abstracte algebra en de theoretische natuurkunde.

Aprilbeweging
Nieuws - 22 mrt 2017

Den Haag 1851 – Tot groot ongenoegen van koning Willem III is er in 1848 een nieuwe grondwet ingevoerd, waardoor zijn macht aanzienlijk beperkt wordt.

Logo Ajax
Nieuws - 18 mrt 2017

18 maart 1900 - In het Amsterdamse café Oost-Indië wordt de Amsterdamse Football Club Ajax opgericht door Han Dade, Carel Reeser en Floris Stempel.

Willem II 1848 Grondwet
Nieuws - 17 mrt 2017

In 1844 wijst Willem II resoluut een Grondwetsherziening af. Vier jaar later gaat de Nederlandse koning alsnog overstag. Waar kwam deze ommezwaai vandaan?

Nieuws - 17 mrt 2017

De crisis in Venezuela zorgde voor een 'broodoorlog' Broodoorlogen of oproeren zijn niet nieuw in de geschiedenis. Nederland kende er ook een in 1846.

Inauguratie Willem I
Nieuws - 16 mrt 2017

Op 16 maart 1815 proclameerde prins Willem Frederik van Oranje zich tot Koning der Nederlanden.

vrouwenkiesrecht
Nieuws - 14 mrt 2017

Tegenwoordig mogen zowel mannen als vrouwen naar de stembus. Het algemeen kiesrecht voor vrouwen werd echter pas in 1919 in Nederland ingevoerd.

Pagina's

Abonneren op 1800-1900 | 19e eeuw