Home » Tijdschriften

Spiegel Historiael

Archief - 22 nov 2011

Tot eind jaren zeventig zongen Nederlandse popmuzikanten ‘die zichzelf serieus namen’ uitsluitend in het  Engels.

Archief - 22 nov 2011

Een beladen proces. Het rampjaar 1672 trof niet alleen de republiek, maar ook de vooraanstaande regent Cornelis de Witt.

Archief - 10 nov 2011

‘Athene uitleveren aan de Perzen? Dan liever de dood!’ Op 21 september 480 v.Chr.

Archief - 25 aug 2011

‘Mijne jonge Vriendinnen!’De Amerikaanse feministe Betty Friedan typeerde 20ste-eeuwse vrouwentijdschriften ooit als monsterlijke ‘Frankensteins’, omdat ze lezeressen allerlei onderdrukkend

Archief - 18 aug 2011

Overzicht van moeizame relatie tussen het Oost-Romeinse Rijk en het Westen van de verplaatsing van de Romeinse hoofdstad tot het beleg van Constantinopel

Archief - 21 jul 2011

Een amateur en de pers tegen de gevestigde wetenschap. De affaire-Vermaning heeft veel pennen losgemaakt.

Archief - 21 jul 2011

Van Hitler tot Simon van der Tocht. Twee vervalste egodocumenten hebben de afgelopen jaren de wereld van historici opgeschrikt.

Sailing Letters
Archief - 20 mei 2011

In Londen bevindt zich een collectie van vele honderden in het Nederlands geschreven brieven uit de 17de en 18de eeuw.

Palais du Gouvernement Général in Saigon
Archief - 20 mei 2011

Eind 1967 ontstond bij extreem-linkse kringen in Frankrijk het idee om vrijwilligersbataljons samen te stellen die voor Noord-Vietnam moesten gaan vechten.

Jan Pieterszoon Coen
Archief - 20 mei 2011

Jan Pietersz. Coen (1587-1629) was een van de belangrijkste grondleggers van het Nederlandse koloniale rijk in de Indische archipel.

Meisje van Yde
Archief - 20 mei 2011

De voorwerpen en lichamen die bij turfwinning uit het veen tevoorschijn kwamen, zijn daar niet bij toeval terechtgekomen.

Origin of species Charles Darwin
Archief - 20 mei 2011

‘Ganz famos’. Met deze woorden informeerde Friedrich Engels in november 1859 zijn vriend Marx over The origin of species van Charles Darwin.

Pagina's

Abonneren op Spiegel Historiael