Home » Categorie

Thorbecke, Johan Rudolph

Referendum in Nederland
Reportage - 21 mrt 2018

Op 21 maart 2018 kan er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen gestemd worden op verschillende partijen; burgers kunnen tegelijkertijd hun stem uitbrengen op het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) – de zogeheten ‘Sleepwet’. Wat zijn de ervaringen van Nederland met referenda?

HBS Thorbecke
Nieuws - 19 apr 2017

Thorbecke stichtte in 1863 de HBS; de Hogere Burgerschool. Door de nadruk op exacte vakken kweekte de HBS veel toekomstige Nobelprijswinnaars.

Aprilbeweging
Nieuws - 22 mrt 2017

Den Haag 1851 – Tot groot ongenoegen van koning Willem III is er in 1848 een nieuwe grondwet ingevoerd, waardoor zijn macht aanzienlijk beperkt wordt.

Willem II 1848 Grondwet
Nieuws - 17 mrt 2017

In 1844 wijst Willem II resoluut een Grondwetsherziening af. Vier jaar later gaat de Nederlandse koning alsnog overstag. Waar kwam deze ommezwaai vandaan?

 Samuel van Houten kinderwetje van houten
Nieuws - 3 nov 2016

In 1874 voerde politicus Samuel van Houten de kinderwet in waardoor kinderen tot twaalf jaar niet langer in fabrieken mochten werken.

Geschiedenis bijzonder onderwijs in Nederland
Nieuws - 30 aug 2016

In Nederland geldt vrijheid van onderwijs. Volgens artikel 23 van de grondwet mag een school onderwijs geven vanuit een religie of levensbeschouwing.

Aankomst Willem I in Scheveningen
Nieuws - 25 nov 2013

De ‘Soeverein Vorst’ prins Willem Frederik van Oranje-Nassau (zoon van de laatste Hollandse stadhouder Willem V) zet voet op Nederlandse bodem!

Nieuws - 25 jul 2013

In de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is ophef ontstaan over een plan van staatssecretaris van Justitie Fred Teeven voor extra toezicht.

Rol van de overheid bij ouderenzorg
Nieuws - 4 feb 2013

Voordat de AOW werd ingesteld, was de zorg voor arme ouderen voornamelijk afkomstig van liefdadigheidsinstellingen.

Nieuws - 25 apr 2012

D66-leider Alexander Pechtold heeft gisteren de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid gewonnen.

Nieuws - 14 jan 2012

Hij treed de politieke arena aanvankelijk binnen als Tweede Kamerlid. Vier jaar later ontwerpt hij in opdracht van Koning Willem II een nieuwe grondwet. Deze grondwet, opgesteld in 1848, legt de basis voor de parlementaire democratie in Nederland. Johan Rudolph Thorbecke werd geboren op 14 januari 1798 in Zwolle.

Nieuws - 16 dec 2011

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Liesbeth Spies volgt Piet Hein Donner op als minister van Binnenlandse Zaken zodra die benoemd is tot vicepresident van de Raad van State. Formeel moet dit nog bekend gemaakt worden. De voorzitter van de Raad van State is de Koningin, maar de dagelijkse leiding ligt in de handen van de vicepresident. Deze functie bestaat sinds 1814.

Pagina's

Abonneren op Thorbecke, Johan Rudolph