Longreads

Anthony Fokker
29 aug 2011

Ze noemden hem de Vliegende Hollander: Anthony Fokker (1890-1939), een briljant knutselaar en een durfal, maar ook uiterst onsympathiek en ongeduldig.

25 aug 2011

Het maken van komische opmerkingen was voor de Grieken en Romeinen aan allerlei regels gebonden en lachen om een ander werd al gauw agressief gevonden.

25 aug 2011

‘Mijne jonge Vriendinnen!’De Amerikaanse feministe Betty Friedan typeerde 20ste-eeuwse vrouwentijdschriften ooit als monsterlijke ‘Frankensteins’, omdat ze lezeressen allerlei onderdrukkende ideaalbeelden op zouden leggen, zoals dat van de gelukkige huisvrouw. Gaat haar beeldspraak ook op voor de vrouwentijdschriften uit de 19de eeuw?

18 aug 2011

Overzicht van moeizame relatie tussen het Oost-Romeinse Rijk en het Westen van de verplaatsing van de Romeinse hoofdstad tot het beleg van Constantinopel

18 aug 2011

Verschuivende perspectieven op de geschiedenis van arbeid, arbeiders en vakbeweging. De geschiedschrijving van arbeid, arbeiders en arbeidsverhoudingen maakt de laatste jaren een boeiende ontwikkeling door. Het redeneren in termen van klassestrijd en klassebewustzijn heeft bij veel sociaalhistorici plaats gemaakt voor nieuwe ideeën en concepten.

3 aug 2011

In het jaar 9 na Christus lokten Germaanse stammen drie Romeinse legioenen in een hinderlaag, waarna ze werden afgemaakt. De Slag in het Teutoburgerwoud.

3 aug 2011

In zijn boek In zijn boek Van het socialisme, de dingen die voorbij gaan. Een geschiedenis van de DDR stelt Melching dat het geen wonder is dat de DDR inst

1 aug 2011

‘Wilhelm Immer Reisefertig’ De Duitse keizer Wilhelm II, sinds 1888 op de troon, was een uiterst reislustig man. Meer dan de helft van het jaar vertoefde hij buiten Berlijn en Potsdam. Zijn reizen per speciale hoftrein of per boot zijn vastgelegd op tal van foto’s. Deze speelden een belangrijke rol in de public relations van de keizer.

21 jul 2011

Een amateur en de pers tegen de gevestigde wetenschap. De affaire-Vermaning heeft veel pennen losgemaakt. Een amateur-archeoloog kreeg alle krediet van pers en politiek, er is met modder gegooid naar de wetenschap. De tijd was rijp voor kritiekloze ophemeling van een amateur die het in zijn eentje opnam tegen de universitaire archeologen.

21 jul 2011

Van Hitler tot Simon van der Tocht. Twee vervalste egodocumenten hebben de afgelopen jaren de wereld van historici opgeschrikt. Het eerste was het dagboek van Adolf Hitler dat in handen zou zijn gevallen van een journalist van het blad Stern. Het was natuurlijk een vondst van uitzonderlijk belang en des te belangwekkender omdat de Führer er tamelijk menselijk in naar voren kwam.

21 jul 2011

Wat aten Amsterdammers, arm en rijk, door de eeuwen heen? En waar haalden ze het vandaan? Daarover weten we steeds meer, maar nog lang niet alles.

Peter-Paul de Baar

14 jul 2011

Het Westen is vaak verbaasd over de snelle economische groei in Azië, maar dat is niets nieuws. Al tijdens de koloniale tijd was er concurrentie.

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws