Longreads

14 jul 2011

Een eerste kennismaking met de geschiedenis van India doet menigeen duizelen vanwege de talloze invasies en verspreiding van steeds weer nieuwe culturen. Toch valt er een patroon te ondekken. Er is sprake van een voortdurende economische en culturele expansie: een soort globalisering op subcontinentaal niveau.

Jos Gommans

8 jul 2011

In 1954 startte de Tour de France in Amsterdam. Het was voor het eerst dat de Tour buiten Frankrijk plaatsvond. Dat werd in Amsterdam flink gevierd.

Krakers woningnood krakersrellen
4 jul 2011

In het naoorlogse Nederland ontstond er een typisch gebruik om je van woon- en werkruimte te voorzien: kraken. Die tijden lijken definitief voorbij.

Amsterdamsche Wisselbank Gouden Eeuw
30 jun 2011

Vierhonderd jaar geleden, op 31 januari 1609, werd de Amsterdamse Wisselbank opgericht, een indirecte voorloper van de Nederlandsche Bank.

30 jun 2011

Met zijn mengeling van moderne en traditionele waarden is Japan een moeilijk te begrijpen land. Dat vinden niet alleen Westerlingen, maar ook Japanners zelf. Het zoeken naar de eigen identiteit heeft zelfs een aparte term: nihonjinron – de theorie van het Japanner-zijn.

Heian-periode Vertelling van Ganji
30 jun 2011

In de 19de eeuw had Japan behoefte aan een duidelijke culturele identiteit. De keizerlijke hofcultuur in de Heian-periode (794-1185) bood uitkomst.

30 jun 2011

Net als China en Korea voerde Japan lange tijd een isolationistisch beleid. Contacten met het buitenland dienden vermeden te worden. Toch was er over deze koers interne discussie. In de 18de eeuw bepleitte de pragmatische wetenschapper Honda Toshiakira een openstelling van zijn land. Japan zou een voorbeeld moeten nemen aan Holland, dat zijn welvaart dankte aan de handel.

28 jun 2011

Wordt de geschiedenis bepaald door klassenstrijd, goddelijke beschikking of machtshonger van de menselijke soort? Allemaal zijn ze vaak genoemd. Weinig genoemd wordt een nog algemenere categorie: de natuur. De afhankelijkheid van de natuur wordt vaak pas beseft bij uitzonderlijke rampen, wanneer de natuur zich van haar fatale kant laat zien.

Utrecht storm 1674
28 jun 2011

Boer Gerrit Janz Huysman was ooggetuige van het noodweer op 1 augustus 1674 dat Utrecht zo zwaar teisterde. Fragmenten uit zijn dagboek vertaald.

Belgische Opstand
22 jun 2011

Hoewel er in de Zuidelijke Nederlanden al langer onvrede heerste over de manier waarop Willem I het bestuurde, was de opstand van 1830 onverwacht.

Paleis Soestdijk openluchtopera
31 mei 2011

Naar een openluchtopera op Paleis Soestdijk… Is er een decor met meer allure denkbaar?

Pagina's

Abonneren op Dans Magazine nieuws