belangrijkste christelijke feestdagen

De 5 belangrijkste feestdagen in het christendom

Het christendom ontstond nadat Jezus van Nazareth zijn boodschap verkondigde. De christenen geloven dat Jezus een Messias was die de mensheid zou verlossen van zijn zonden. Er geloven tegenwoordig ongeveer 2 miljard mensen in de wereld in de christelijke God. Het christendom is daarmee de grootste godsdienst. Welke feestdagen hebben zij?


Kerstmis


Kerstmis is een christelijk feest waarbij de geboorte van Christus wordt gevierd. Het woord ‘Kerst’ verwijst naar Christus en het woord ‘mis’ naar de viering van de eucharistie. De eucharistie is het nemen van brood (in de praktijk vaak een hosti) en wijn, om Jezus te eren.Het beste van IsGeschiedenis in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Helemaal niks missen? Volg ons op Facebook!Het kerstverhaal


God zond de engel Gabriel naar Maria. Het meisje was net uitgehuwelijkt aan Jozef. De engel bracht Maria de boodschap dat zij zwanger zou worden en een zoon zou baren. Ze kreeg de opdracht hem Jezus te noemen. Maria vroeg zich af hoe dat kon, zij was immers nog maagd, hierop antwoordde de engel dat de Heilige Geest daarvoor zou zorgen. Het kind zou de zoon van God zijn. Maria werd inderdaad zwanger. Destijds kondigde keizer Augustus aan dat alle inwoners zich moesten inschrijven voor een volkstelling. Mensen reisden naar de stad waar ze vandaan kwamen, Jozef en de hoogzwangere Maria vertrokken naar Bethlehem. Eenmaal aangekomen in Bethlehem begon de bevalling, maar alle herbergen zaten vol. Zij vonden onderkomen in een stal en de Zoon van God kwam ter wereld. Ze wikkelden hem in een doek waarna Jezus in een voederbak werd gelegd. De herders die de nacht doorbrachten in een veld vlakbij, kregen een boodschap van een engel. De nieuwe Messias zou in een voederbak liggen in de  buurt van Bethlehem. De herders besloten een kijkje te nemen en troffen Maria en Jozef aan met het kind. Enthousiast verspreidden zij het nieuws over de geboorte. Vervolgens kwamen er ook drie wijzen uit het oosten op bezoek. Zij hadden in het oosten een grote ster zien opgaan en wisten dat er iets bijzonders gaande was. Ze volgden de ster en vonden het kindje Jezus in de kribbe. De wijzen schonken hem mirre, wierook en goud.


Meer lezen over de geschiedenis van Kerstmis? In ons kerstdossier lees je alles over de herkomst van de tradities rondom kerstmis. 


kerstverhaal belangrijkste feestdagen christendom


Het visioen van Constantijn


Keizer Constantijn de Grote voerde, naar aanleiding van een visioen, het kerstfeest in op 25 december tijdens de 4e eeuw. Ook wordt keizer Julius Africanus verantwoordelijk gehouden voor het invoeren van het kerstfeest, maar al in het jaar 221. Op de 25e december vereerde men aanvankelijk de zonnegod Mithra. Constantijn besloot dat de geboorte van Jezus op deze dag werd gevierd, aangezien Jezus ook wel het Licht van de Wereld werd genoemd. De geboortedag van Christus was dus niet op 25 december. Paus Liberius maakte het vervolgens in het jaar 354 officieel door een decreet in te voeren waarin stond dat op 25 december de geboorte van Jezus Christus werd gevierd.


Germaanse gebruiken


Veel elementen uit het hedendaagse kerstfeest komen voort uit Germaanse gebruiken. De Germanen vierden feesten van dankbaarheid rond het einde van december. Deze feesten werden ook wel Zonnewendefeesten, joelfeest of midwinterfeest genoemd. Men maakte veel geluid door middel van klokluiden, hoorngeblaas en gejoel om boze geesten te verjagen. Er werd veel gegeten en gedronken, daarnaast werden er enorme vreugdevuren ontstoken. Daarnaast versierden ze huis en haard met takken en twijgen, dit laatste werd gezien als een symbool voor vruchtbaarheid. De takken werden tijdens de Middeleeuwen ingeruild voor een kerstboom. Dit heidense gebruik werd echter niet geapprecieerd door de Kerk, dit was een reden waarom veel katholieke gezinnen in de 19e eeuw geen kerstboom in huis hadden tijdens kerst. Kerstbomen werden echter steeds gebruikelijker. In 1982 besloot paus Johannes Paulus II een kerstboom te plaatsen op het Sint-Pietersplein in Rome.


Goede Vrijdag


Op Goede Vrijdag herdenken christenen de kruisiging van Jezus. De dood van Jezus wordt gezien als een offer. Jezus nam alle zonden van de mensheid op zich en wist het kwaad te overwinnen. Op Goede Vrijdag worden de verlossing van de zonden en Jezus’ overwinning van het kwaad gevierd. Lees hier meer over de herkomst van Goede Vrijdag.


Pasen


Tijdens Pasen wordt Jezus’ herrijzenis uit de dood gevierd. De oorsprong van Pasen is te vinden in de joodse traditie Pesach. Tijdens het concilie van Nicea in 325 werd de viering losgekoppeld van het jodendom en als een christelijk gebruik aangenomen. 10 dagen voor Pinksteren. Tijdens Hemelvaart (het woord zegt het eigenlijk al) wordt herdacht dat Jezus naar de Hemel is opgevaren. Jezus heeft zijn plaats ingenomen naast God, na zijn tijd op aarde. 


Meer lezen over Pasen? In dit dossier lees je alles over de geschiedenis van de tradities rondom het Paasfeest. 

Titel: Nederlandse religiegeschiedenis-
Auteurs: Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg
ISBN: 9789065509284
Uitgever: Verloren
Prijs: €29,-

   Pinksteren


Pinksteren draait om de komst van de Heilige Geest en wordt 49 dagen na Pasen gevierd. Tijdens Pasen staat Christus op uit de dood, na zijn wederopstanding bleef hij nog 40 dagen bij zijn discipelen. Op Hemelvaartsdag gaat hij naar de hemel, maar Jezus vertelde zijn discipelen dat hij de Heilige Geest zou sturen. De Heilige Geest daalde neer op de gelovigen waarna zij in allerlei vreemde talen het evangelie verkondigden. Lees hier meer over het verhaal achter Pinksteren.


pinksteren belangrijke christelijke feestdagen


Kalenders


Katholieken en protestanten gebruiken de Gregoriaanse kalender om de data van christelijke dagen  uit te rekenen. De kalender is gebaseerd op de maancyclus. Dit was een verbeterde vorm van de Juliaanse kalender. De orthodoxe Christenen van de oude stijl gebruiken nog steeds de Juliaanse variant. De Juliaanse kalender liep 7 dagen achter op de zon en werd door de invoering van de Gregoriaanse kalender hersteld. De orthodoxe Christenen van de nieuwe stijl gebruiken over het algemeen de Gregoriaanse kalender, maar voor feesten die verbonden zijn aan de paascyclus gebruiken zij de Juliaanse kalender.


Wat is de paascyclus?


Veel feesten worden afgeleid van de paasdatum (zoals Carnaval, Hemelvaart en Pinksteren). Die datum wordt berekend aan de hand van de stand van de maan. Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente. Het valt meestal tussen 22 maart en 25 april. Het berekenen van de data is een lastige klus en wederom gebaseerd op de maancyclus. Aswoensdag (het begin van de vastentijd) valt bijvoorbeeld altijd 46 dagen voor Pasen, maar Hemelvaartsdag juist 39 dagen later.

Ook interessant: 

Rubrieken: 

Religie: 

neushoorn

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

druide

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Nixon

Lees het aankomende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

Covers OA

Iedere maand meeslepende en prachtig geïllusteerde verhalen over de geschiedenis van Amsterdam.

fietsplaatje

Lees het komende nummer van Geschiedenis Magazine. Neem vóór donderdag 27 juni 23:59 u. een abonnement.

GM4 nu in de winkel

Het vierde nummer van 2024 is verschenen. Koop dit nummer bij een kiosk of boekhandel bij jou in de buurt