Home » Rubrieken

Invloedrijke mannen uit de geschiedenis

Welke mannen zetten hun stempel op hun tijd? In de rubriek ‘Invloedrijke mannen’ licht IsGeschiedenis machthebbers, godsdienstigen of geleerden uit, die duidelijk hun naam hebben verbonden aan het verloop van de wereldgeschiedenis. </p>

Nieuws - 1 feb 2013

Gregorius wordt op jonge leeftijd aangesteld als prefect van Rome, maar kiest al snel zijn toevlucht tot het geestelijke leven.

Lodewijk de Vrome
Nieuws - 31 jan 2013

Lodewijk de Vrome was de opvolger van Karel de Grote. Hij regeerde van 814 tot 840 over het Heilige Roomse Rijk.

Nieuws - 11 jan 2013

Na een langdurige oorlog en twee mislukte aanslagen op zijn leven liet de Qin koning Zheng zich in 221 voor Christus uitroepen tot Shi Huangdi, de eerste keizer van China.

Nieuws - 5 okt 2012

Gedurende zijn jeugd wordt Perikles bespot om zijn opmerkelijke uiterlijk, maar toch groeit hij uit tot een groot staatsman, orator en generaal.

Karel de Grote
Nieuws - 21 sep 2012

De Frankische koning Karel de Grote onderwierp grote delen van Europa en bevorderde de culturele eenheid. Hij staat dan ook bekend als de vader van Europa.

Nieuws - 7 sep 2012

De naam van Attila de Hun is één van de weinige niet-Romeinse namen uit de oudheid die nu nog algemeen bekend is.

Nieuws - 31 aug 2012

Op het moment dat hij nog een baby is wordt de Perzische prins Cyrus II al ter dood veroordeeld door de koning van de Meden.

Lodewijk XIV, de Zonnekoning
Nieuws - 24 aug 2012

Lodewijk XIV, de Zonnekoning van Frankrijk heerste 72 over Frankrijk. “De staat, dat ben ik,” zou Lodwijk XIV gezegd hebben.

Nieuws - 17 aug 2012

In de Westerse geschiedschrijving is de naam ‘Cai Lun’ relatief onbekend. Toch heeft deze Chinese eunuch een essentiële rol gespeeld in de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis.

Napoleon Bonaparte
Nieuws - 27 jul 2012

In enkele jaren grijpt Napoleon Bonaparte de macht in het revolutionaire Frankrijk en laat hij zich kronen tot keizer.

Nieuws - 13 jul 2012

“Moge God ons in staat stellen om deze reis in zijn naam te voltooien, Amen.” Met deze woorden vertrok Vasco da Gama op 8 juli 1497 op zijn ontdekkingsreis naar Indië.

Julius Caesar
Nieuws - 12 jul 2012

Gaius Julius Caesar werd op 12 juli in het jaar 100 voor Christus geboren. Caesars successen leverden hem vrienden en vijanden op.

Pagina's

Abonneren op Invloedrijke mannen uit de geschiedenis