Zoekresultaat

Het Forum in Rome. Bron: Wikimedia Commons.

Nieuws - 23 dec 2016

Alle wegen leiden naar Rome

‘Alle wegen leiden naar Rome’, het is een bekende uitdrukking in onze taal. De uitspraak verwijst naar de macht van Rome, en het uitgebreide wegennet.

Theater van Pompeius

Archief - 16 aug 2013

Romeins vermaak

Dat Rome één van de meest invloedrijke steden, zo niet dé meest invloedrijke, in de geschiedenis van Europa is geweest, staat vast.

Het forum Romanum

Reportage - 11 mei 2020

Geschiedenis van het Romeinse Rijk

Hoe groeide de stadstaat Rome uit tot een reusachtig wereldrijk? En hoe ging het rijk ten onder. Een beknopt overzicht van de geschiedenis van het Romeinse Rijk.

Cybele en Attis in een strijdwagen getrokken door leeuwen

Nieuws - 11 apr 2022

Cybele, de godin die Rome redde van Hannibal

De Romeinen noemden haar Cybele of ‘Magna Mater’, de grote moeder. Deze wilde oppergodin uit Anatolië zou Rome gered hebben van Hannibal en zijn leger.

Nieuws - 9 jan 2013

Verkeersproblemen in het oude Rome

Verkeersproblemen in Rome zijn niets nieuws, want in de oudheid werd Julius Caesar al met hetzelfde probleem geconfronteerd.

De plundering van Rome

Nieuws - 24 aug 2013

Plundering van Rome door de Visigoten in 410

De plundering van de stad Rome, dat lange tijd de hoofdstad was geweest van het Romeinse Rijk, was een flinke klap voor de Romeinen.

Nieuws - 12 jan 2012

De Vandalen en de plundering van Rome

De term vandalisme is afgeleid van het volk de Vandalen, dat in 455 na Christus de stad Rome plunderde.

Slag bij Cannae

Nieuws - 2 aug 2016

Slag bij Cannae: Hannibal hakt Romeinse legers in de pan

Op 2 augustus 216 voor Christus leed Rome in de Slag bij Cannae een van de grootste nederlagen in haar geschiedenis.

De brand van Rome. Een schilderij door Robert Hubert uit het Musée d'art moderne André Malraux [226], 1785.

Nieuws - 19 jul 2016

Nero en de grote brand van Rome

In de nacht van 18 op 19 juli in het jaar 64 vond de grote stadsbrand van Rome plaats. Keizer Nero werd als schuldige aangewezen. Maar was dit ook zo?

Nieuws - 21 mrt 2012

Digitaal 3D model van Rome in de oudheid

“Hoe zag Rome eruit in de oudheid?” Dit was de vraag die de medewerkers van het ‘Rome Reborn’ project gebruikten als inspiratie voor hun werk. Inmiddels heeft de groep wetenschappers een volledig digitaal 3D model gemaakt van de Romeinse hoofdstad zoals die eruit zag in 320 na Christus.

Romulus en Remus

Nieuws - 21 apr 2017

Romulus en Remus en de stichting van Rome

Op 21 april 753 v.Chr. werd de stad Rome gesticht. Romulus doodde zijn tweelingbroer Remus tijdens een gevecht over wie de nieuwe stad zou gaan leiden.

veldslag tussen Hannibal and Scipio Africanus

Nieuws - 3 jan 2012

Carthago en de Punische Oorlogen

Archeologen hebben bijna 3.500 bronzen munten opgedoken uit 264 tot 241 voor Christus. In deze periode vochten de Romeinen de Eerste Punische Oorlog.

Wijngod van Rome Bacchus alcohol vroeger

Nieuws - 24 mei 2023

Alcohol in het oude Rome

Alcohol is onmiskenbaar een groot deel van de westerse cultuur en vaak ook daarbuiten. Oude culturen zoals het oude Griekenland, de Romeinen en de Chinezen

Christendom in het Byzantijnse Rijk

Archief - 20 mei 2011

De christelijke kerk in het Byzantijnse Rijk

In het dagelijks leven van de Byzantijnen speelden kerk en geloof een centrale rol. De moeilijke verhouding met Rome speelde daarin een grote rol.

De Hunnen

Nieuws - 13 jul 2015

De Grote Volksverhuizing

In de vierde eeuw vielen vele volken het Romeinse Rijk binnen. Hoe ging deze grote volksverhuizing precies in zijn werk?

Nieuws - 19 nov 2014

Het Rome van Augustus - Van baksteen tot marmer

Dit jaar is het tweeduizend jaar geleden dat de eerste keizer van Rome overleed, keizer Augustus. Hij ontvouwde een  uitgebreid bouwprogramma waardoor Rome zich onder zijn bewind ontwikkelde van ‘plattelandsstad’ tot rijke hoofdstad van het Romeinse Rijk.

Beeld van Cybele oftewel Magna Mater

Nieuws - 8 apr 2020

De Ludi Megalenses: Lentefeest in het Romeinse Rijk

Voordat het Romeinse Rijk christelijk werd vierde men een ander feest in het begin van de lente, waarbij de godin Magna Mater werd vereerd.

Nieuws - 3 jun 2012

Nepotianus valt Rome binnen met gladiatoren

Rome 350 – Het Romeinse rijk is te groot geworden om door één keizer bestuurd te worden. Daarom wordt de westelijke helft geregeerd door Constans en de oostelijke helft door zijn broer Constantius II. De generaal Magnentius leidt echter een opstand in het westen en doodt daarbij Constans.

Keizer Flaminius

Nieuws - 6 apr 2016

Wat maakte de Romeinse expansie zo succesvol?

Waardoor konden de Romeinen zo'n groot rijk veroveren en hoe hielden ze controle over het gigantische gebied met verschillende volkeren en culturen?

Nieuws - 9 jan 2015

Een bijzondere ontmoeting met Rome

Rome is een stad die eindeloos veel te bieden heeft. Zo veel dat u zich af kunt vragen wat u nu echt van deze stad gezien moet hebben. Historizon heeft een reis ontwikkeld door Rome die structuur brengt in de geschiedenis en u mee neemt naar plaatsen die niet zo vanzelfsprekend zijn.

Nieuws - 18 sep 2016

Het Forum Romanum in de negentiende eeuw: “het is thans eene koeweide.”

Hier toch staat gij, hoe de tijd ook zelfs de plaatselijke gesteldheid moge veranderd hebben, op een dier oude zeven heuvelen. (…) Vlak achter, als aan den voet des heuvels, waarop het kapitool zich verheft, en wat verder tusschen dien landweg en den voet van den Palatijn, is de grond ter diepte van ongeveer 20 v.

Mussolini

Archief - 20 mei 2011

De terugkeer van de Duce

Mussolini dreigde in de nacht van 27 op 28 oktober 1922 met een gewelddadige bezetting van Rome als hij met zijn partij geen plaats in de regering kreeg.

Nieuws - 24 apr 2017

Het ontstaan van de Romeinse republiek

Het Romeinse rijk heeft in haar geschiedenis verschillende bestuursvormen gekend. Natuurlijk was er het keizerrijk, maar Rome was lang een republiek.

Nieuws - 6 mei 2012

Il Sacco di Roma

Rome 1527- plunderingen, verwoestingen, onteringen, verkrachtingen en moord. Dat is wat de inwoners van het 16e eeuwse Rome moesten ondergaan tijdens ‘Il Sacco di Roma’ , de plundering van Rome.

Nieuws - 1 feb 2013

Gregorius I de Grote: Grondlegger van de Pauselijke staat

Gregorius wordt op jonge leeftijd aangesteld als prefect van Rome, maar kiest al snel zijn toevlucht tot het geestelijke leven. Na zijn benoeming tot Paus in 590 wordt hij echter opnieuw geconfronteerd met de harde realiteit van de wereldlijke politiek.

Keizer Augustus

Nieuws - 16 jan 2015

Octavianus neemt de titel Augustus aan

Rome 27 v.Chr. Gaius Octavianus Thurinus was de opvolger van zijn vergoddelijkte oom Gaius Julius Caesar. Octavianus werd bekend als keizer Augustus.

Atia Balba Caesonia en Atia of the Julii

Nieuws - 10 mei 2019

Twee Romeinse vrouwen in werkelijkheid en in de serie ‘Rome’

Atia Balba Caesonia en Octavia Thurina Minor komen voor in de serie 'Rome'. In hoeverre worden de historische personen weerspiegeld in de serie?

Isis

Nieuws - 4 okt 2017

De mysteriën van Isis in het oude Rome

De Isis-cultus was in de Romeinse tijd omstreden, vanwege het on-Romeinse en zedeloze karakter. Anderen, zoals Caligula en Dominitianus, waren juist fan.

Uitzicht over Sint-Pietersplein in Vaticaanstad

Nieuws - 4 nov 2011

Geschiedenis van Vaticaanstad

Vaticaanstad wordt volledig omringd door Italië, maar is een onafhankelijk land. Hoe heeft deze dwergstaat altijd zijn onafhankelijkheid kunnen behouden?

Marius

Nieuws - 22 apr 2016

Onderlinge strijd in de Romeinse tijd: de burgeroorlog tussen Sulla en Marius

Er ontstond een oproer in Rome tussen de populares en de optimaten. Onder leiding van Sulla en Marius brak er een burgeroorlog uit.

Pagina's