Feed

Gemeentearchief Schouwen-Duiveland - Oproer in Dreischor: gegeseld en gebrandmerkt!

Er is oproer in Dreischor! Leendert Zorge, Tonis Leeuw en Adriaen Pietersz van Cazand kregen op 21 april 1724 strenge straffen opgelegd door de Vierschaar in Zierikzee. Hun misdaad: oproer kraaien in Dreischor, vandalisme en verzet tegen justitie. Daarvoor werden ze veroordeeld tot geseling, brandmerking, levenslange verbanning en confiscatie van al hun goederen. Bij terugkeer dreigde ophanging. In het Waarheidsboek van Zierikzee illustreerde de schrijver het vonnis met de werktuigen van de straf: de geselroede, het brandmerk en de strop.

Gelders Archief - Doodskreet van een rebelse freule

Met de dood in de ogen schrijft freule Judith van Dorth op 21 november 1799 haar trieste afscheidsbrief. Vier uur later staat deze dwarse en excentrieke edelvrouw voor het vuurpeloton in Winterswijk. “Zegt een eeuwig vaarwel aan alle mijn bekenden.” Haar Oranjegezinde opstandigheid tegen het Bataafse regime wordt haar fataal. Als enige vrouw in de geschiedenis van de Nederlandse Republiek veroordeelt een militaire rechtbank haar om politieke redenen tot de kogel. Volgens de overlevering heeft zij vanuit haar kist haar arm nog opgestoken. Uit protest tegen het haar aangedane onrecht.

Streekarchief Langstraat Heusden Altena - Verscheurd archief

Eind achttiende eeuw is het onrustig in de Republiek. Er is een machtsstrijd gaande tussen patriotten en orangisten. In veel steden in het Land van Heusden en Altena hebben de patriotten het bestuur overgenomen. De orangisten komen hiertegen in opstand. Vanaf 17 september 1787 trekt een woedende menigte Oranjeaanhangers al plunderend door de streek. Op 20 september worden het huis en kantoor van notaris Sebastiaan Kuypers in Woudrichem vernield. Zijn notarieel archief wordt aan stukken gescheurd.

Streekarchief Midden Holland - Het verradersbriefje

Het is het jaar 1574. De Nederlandse Opstand, ook wel bekend als de “Tachtigjarige Oorlog”, is alweer 6 jaar bezig. Twee jaar geleden heeft de strijd ook Gouda bereikt. Een klein legertje Geuzen nam de stad met weinig moeite in. De Geuzen zorgen steeds weer voor ongeregeldheden. Het Margarethaklooster gaat zelfs in vlammen op. Nu smeedt het Spaansgezinde kamp een complot en probeert een geheim briefje in een bolletje wol, de stad uit te smokkelen. Zou het verraad lukken of worden de samenzweerder betrapt?

West-Brabants archief - Van vurig verzet naar vrijheid

In Etten-Leur werd op de koude winteravond van 20 januari 1944 een daad van verzet gepleegd tegen de macht die het voor het zeggen had. Een overval op het bevolkingsregister was beraamd en werd die avond uitgevoerd door de knokploegen uit Bergen op Zoom en Breda. De conciërge van het gemeentehuis werd gedwongen de kluis te openen en vervolgens bedwelmd. De persoonskaarten werden overgoten met benzine en fosfor en in brand gestoken.

Stadsarchief Zoetermeer - De kosten van een opstand vastgelegd in de soldatenrekeningen van Zegwaard

In 1572 worden vier soldaten van Hopman Munter samen met hun vrouwen en een jongen twee dagen ingekwartierd bij Dirck Pietersz Storck te Zegwaard. Hij ontvangt hier 18,5 gulden voor en is één van de vele inwoners van Zegwaard die onderdak biedt aan de opstandelingen die in de Tachtigjarige Oorlog vechten tegen de Spaanse overheerser. Om de bevolking voor zich te winnen vragen de opstandelingen de schout van Zegwaard om de kosten die de soldaten maken bij te houden en de dorpelingen daarvoor te betalen. Dit is vastgelegd in ‘afrekeningen van de kosten van soldaten in Zegwaard’.

Stichting Albert Heijn Erfgoed - Van bediening naar zelfbediening

Dat is Albert Heijn zelfbediening. U stapt onze ruime moderne zaak binnen. Hoe druk ’t ook mag zijn, wachten is nooit nodig. Er staat een mandje of zo’n handig wagentje voor u klaar.

Met deze folder werden onze klanten in 1952 overtuigd van het gemak van zelfbediening. De eerst zelfbedieningszaken waren een groot succes en na de opening van onze eerste zelfbedieningswinkel in Schiedam was het dan ook een grote drukte.

Noord Hollands Archief - Noodkreet uit het gevang

Eind juli 1886 brak een volksopstand uit in de Amsterdamse Jordaan nadat de politie een potje ‘palingtrekken’ beëindigde. De drieëntwintigjarige schilder Jan Baars was één van de opruiers die na het zogenoemde Palingoproer voor het gerechtshof moest verschijnen. Volgens politiegetuigen spoorde Jan, zwaaiend met een rode vlag, de menigte aan om de politie met stenen te bekogelen. Met dit smokkelbriefje probeerde Jan via zijn vrouw getuigen te werven: ‘zij moeten zeggen dat ik dronken ben geweest maar dat ik met geen roode vlag gelopen heb’.

CODA - Rock and Roll Rel in Apeldoorn

In oktober 1956 demonstreerden jongeren in Apeldoorn tegen het verbod van de burgemeester om de film Rock around the Clock te vertonen. Niet alleen de kreet ‘Rock and Roll’ was luid en duidelijk te horen, ook werden stukken karton en houten schotten van marktkramen met de woorden ‘Rock and Roll’ meegedragen. Tijdens deze opstand tegen het Apeldoornse gezag gooiden de demonstranten ruiten in van de woning van de Apeldoornse burgemeester en van het politiebureau. De politie had er haar handen vol aan om de gebruikelijke rust in Apeldoorn te herstellen.

Erfgoed Leiden en Omstreken - Vive le Geus! – liedboek

Het mooiste, meest bijzondere Leidse archiefstuk is: het Vive le Geus! – liedboek

Muziek als nieuwsbron, maar ook een propagandamiddel.  De liederen waren de stem van het volk, zoals de social media nu. Over politieke overtuiging èn over de gevoelens van de mensen.  De manier waarop dat 400 jaar geleden werd vormgegeven is verrassend actueel.

Het stuk in onze bibliotheek is het Nieu Geusen Liet Boeck uit 1624. Het zijn liedjes over opstand en heldendom, vaak op een bekende melodie zoals die van het Wilhelmus. Het Wilhelmus is overigens ook één van die geuzenliederen!

Lezing Nelleke Noordervliet over 'Gezag & Verzet' met Willem van Bennekom

KORT
Wat: Nelleke Noordervliet en Willem van Bennekom in gesprek over “Gezag en verzet” - aan de vooravond van de Maand van de Geschiedenis over ditzelfde thema - in de tweede van vier lezingen over thema’s uit de gedeelde geschiedenis van de Waalse Kerk, Amsterdam en Nederland.
Door: Willem van Bennekom en Nelleke Noordervliet
Wanneer: woensdagavond 26 september van 19:30 tot 21:30 uur.
Waar: De Waalse Kerk, Walenpleintje 159 Amsterdam.

Stadsarchief Rotterdam - Platenhoes van ’t Asoosjale Orkest, 1972

Als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje. En wat moet je met een bestuur dat meer oog heeft voor stenen dan voor mensen? Nederland rond 1970: Rotterdam ploetert voort aan de wederopbouw. Een succes? Het centrum wordt door bewoners kil, koud, lelijk, en ongezellig gevonden. Zij eisen inspraak en richten actiegroepen op. Jan-met-de-pet krijgt in 1972 muzikale steun uit onverwachte hoek.

Regionaal Archief Rivierenland - De Betuweroute maakt meer kapot dan ons lief is!

Het plan om de Betuweroute aan te leggen, zorgde voor veel tumult en opstand. Angst voor lawaai en gevaarlijke stoffen, twijfel over nut en noodzaak, boosheid over besluitvorming, onteigening van grond en landschapsvervuiling maakten de Betuwenaars strijdlustig. Er ontstonden veel lokale protestgroepen en ook milieuorganisaties, economen, vervoersorganisaties, hoogleraren, politici en topambtenaren kwamen in opstand. Deze persfoto is door Jan Bouwhuis genomen tijdens een landelijke protestdag in 1993. Zo’n 400 actievoerders blokkeerden de A15 bij Tiel en deelden fruit en pamfletten uit.

Expatriate Archive Centre - Every Tea Bag Counts!

De Boston Tea Party (1773) was een revolte van de Dertien Koloniën tegen Groot-Brittannië en wordt gezien als een van de aanleidingen van de Amerikaanse Revolutie. Tweehonderd jaar later was het de inspiratiebron voor deze theezakjescampagne toen Amerikaanse staatsburgers die in het buitenland woonden zich verenigden in een grassrootsbeweging om bij hun regering voor stemrecht te lobbyen. Na twee jaar gerichte actie ondertekende de Amerikaanse President in 1976 de Overseas Citizens Voting Rights Act.

Abonneren op Feed